Poradnik użytkownika

Pierwsze kroki w aplikacji PushPushGo

Targetowanie wysyłki

Wysyłkę kampanii możesz zawęzić do określonej grupy odbiorców. Służą do tego tagi. W kroku Targetowanie możesz dowolnie przeszukiwać i wybierać określone tagi.

Akcje

Do wyboru masz 3 typy akcji:
- Zaznaczanie
- Wykluczanie
- Usuwanie

targeting.png

Jeśli chcesz sprecyzować do jakiej grupy ma dotrzeć wiadomość przyda się tryb Zaznaczania.
Dodatkowo jeśli chcesz, aby pewna grupa odbiorców została pominięta podczas wysyłki, wybierz akcę Wykluczanie.
Istnieje też możliwość usuwania tagów z poziomu targetowania. W tym celu wybierz akcję Usuwanie.

Suma i część wspólna 

Zawierając lub wykluczając tagi możesz zdecydować także o tym, czy brana ma być pod uwagę suma czy też część wspólna odbiorców. Funkcja dotyczy tylko kampanii ręcznych (nie dotyczy targetowania w automation).

poradnik-aktualizacja-1

Przy filtrowaniu odbiorców po tagach, kampania zostanie wysłana do wszystkich subskrybentów, którzy spełniają podane warunki.

Suma i część wspólna 

Zawierając lub wykluczając tagi możesz zdecydować także o tym, czy brana ma być suma czy też część wspólną odbiorców. 

poradnik-targetowanie-pl-1

Część wspólna - "I"

Wybierz "I" jeśli chcesz wybrać odbiorców, którzy mają/nie mają wszystkich z wybranych tagów. 

Suma - "Lub"

Wybierz "Lub", jeśli chcesz wybrać odbiorców, którzy mają/nie mają chociaż jednego z wybranych tagów.

 

Przeliczenie liczby odbiorców

Po wybraniu targetu możesz przeliczyć szacowaną liczbę odbiorców klikając przycisk Przelicz.  Jeśli nie zawęzisz grupy odbiorców powiadomienie zostanie wysłane do wszystkich.

 

Zastanawiasz się jak otagować subskrybentów? Koniecznie przeczytaj sekcję Tagowanie subskrybentów.