Poradnik użytkownika

Pierwsze kroki w aplikacji PushPushGo

Automation - Długa nieobecność

Każdemu subskrybentowi, który nie był na Twojej stronie od miesiąca chcesz automatycznie wysłać notyfikację przypominającą. Automation będzie składało się z dwóch scenariuszy. W pierwszym będziemy aktualizować czas ostatniej wizyty na stronie po skończeniu sesji. W drugim automation, będziemy co X dni sprawdzać, czy użytkownik był na stronie.

Scenariusz 1 - Pole dodatkowe 

Aby zrealizować ten scenariusz będziemy potrzebowali stworzyć pole dodatkowe na subskrybencie, które będzie przechowywało datę jego ostatniej wizyty na stronie. W tym celu wchodzimy z zakładkę Odbiorcy, klikamy przycisk Pola dodatkowe, a następnie dodajemy pole o przykładowej nazwie Data ostatniej wizyty i typie Data.

Scenariusz 1 - Ustawienia scenariusza

Jako zdarzenie początkowe wybierz sessionStart. Czas ponowienia ustaw na małą wartość, np. 15 minut, by nie ograniczać ilości wywołań scenariusza na subskrybencie.

Scenariusz 1 - Projektowanie drzewka

Aktualizacja pól dodatkowych

Pierwszym i jedynym elementem w tym scenariuszu jest krok Akcja > Aktualizuj.

krok-aktualizuj.png

Po jego dodaniu znajdź na liście pól dodatkowych pozycję Data ostatniej wizyty, następnie zaznacz opcję Aktualna data.

Gotowe drzewko powinno wyglądać w następujący sposób:

update-scenario-all.png

Automation możesz przykładowo nazwać Powracalność - aktualizacja. Włącz i zapisz scenariusz, po czy przejdź do tworzenia nowego automation. 

Scenariusz 2 - Ustawienia scenariusza

Jako zdarzenie początkowe wybierz sessionEnd. Czas ponowienia ustaw na 30 dni by po uruchomieniu scenariusza wywołał się on na danym odbiorcy dopiero za 30 dni.

Scenariusz 2 - Projektowanie drzewka

Opóźnienie

Pierwszym krokiem jest opóźnienie ustawione przykładowo na 30 dni.

Warunek

Po opóźnieniu należy sprawdzić czy wartość pola Data ostatniej wizyty jest większa lub równa 30 dni. W tym celu dodajemy nowy krok Warunek, po czym ustawiamy pojedynczy filtr Data ostatniej wizyty - Jest większy lub równy - 30 dni.

Wysłanie powiadomienia

W gałęzi warunku Prawda dodajemy krok Akcja > Push, po czym tworzymy kampanię zachęcającą do powrotu po długiej nieobecności.

Po dodaniu kampanii, zapisz ją. Scenariusz możesz przykładowo nazwać Powracalność - powiadomienie. Pamiętaj o jego włączeniu i zapisaniu.

Gotowe drzewko scenariusza powinno wyglądać następująco:

absence-condition.png

Kolejność automation

Aby oba te scenariusze odpowiednio ze sobą współgrały musi zostać zachowana kolejność ich wywoływania. Pierwszy powinien zostać wywołany scenariusz "Powracalność - aktualizacja", a jako drugi "Powracalność - powiadomienie". Kolejność wywoływania scenariuszy możesz zmieniać przeciągając pozycje na liście w sekcji Automation.