Pojawia się komunikat o niepoprawnej integracji

Pierwszym krokiem po utworzeniu nowego projektu jest jego zintegrowanie. Aby zamienić status integracji na poprawny, należy:
  • Upewnić się, że wykonaliśmy niezbędne kroki w celu integracji projektu.
  • W zakładce Ustawienia kliknąć przycisk Sprawdź integrację.

integration-error.png

Jeśli w dalszym ciągu pojawia się komunikat, a jesteśmy pewni, że wykonaliśmy poprawnie integrację, możemy użyć opcji Manualne potwierdzenie integracji.

intergation-manual.png